Lịch học
26/10/2020 - 01/11/2020
Ghi chú : Yoga Nidra là lớp thiền
: Có phiên dịch
Hồi phục sức khỏe (B)
Giảm stress & Giải độc (I)
Yoga Therapy, Yoga Nidra, Prana Yoga, Patanjali, Vinyasa Flow,Moon Series, Back Therapy, Yoga Nidra Meditation
Sun Flow, Vinyasa Flow, Yoga Abs, Yoga Therapy, Yoga Nidra, Iyenger Yoga, Patanjali Yoga, Moon Series, Back Therapy
B: Người mới bắt đầu
I: Trung cấp
Sức mạnh & Sức bền (M,I)
Giảm cân & Wow!!! (A)
Ashtanga Intense, Power Yoga, Asana-Prana, Yoga Balance, Yoga Abs, Ashtanga Basics, Back Therapy, Hatha Mix
Sun Flow, Ashtanga Intense, Power Yoga, Power Vinyasa, Yoga Balance , Ashtanga Basics, Hatha Mix ,Yoga Flex(A)
M,I: Mọi cấp độ
A: Cao cấp
1. Vui lòng đến lớp đúng giờ. Nếu lớp đã hết chỗ hoặc lớp đã bắt đầu được 10 phút, vui lòng tham dự lớp kế tiếp.
2. Vui lòng không sử dụng điện thoại trong lớp học.
3. Vui lòng thông báo cho giáo viên nếu bạn có bất cứ vấn đề gì về sức khỏe.
4. Xin lưu ý uống nước đầy đủ khi tập.
5. Lớp học hoặc thầy có thể thay đổi mà không cần báo trước.
6. Xin vui lòng truy cập www.shivayogasanctuary.com để biết thêm thông tin về các bài tập.
7. Lớp sẽ được hướng dẫn bằng Tiếng Anh.
THIS PRAYER REMOVES OBSTACLES
Vakratunda Mahaa Kayaa
Surya koti samaprabha
Nirvighnam Kurume Deva
Sarvakaatyeshu Sarvadaa
O Lord with a curved trunk and a mighty body, whose lustre equals that of a million suns , I pray to thee O lord , remove the obstacles from all the actions I perform
asanto ma sadgamaya
tamaso ma jyotirgamaya
mrtyorma amrtam gamaya
Lead us from unreal to Real
Lead us from darkness to the light.
Lead us from the fear of death,
To knowledge of Immortality