Tìm hiểu về Shiva Yoga
Người Yogi đầu tiên – Shiva

Trong văn hóa Yoga, Shiva không được xem như là một vị thần, mà là một Adiyogi hay còn được gọi là người tập Yoga đầu tiên, Ông tổ của bộ môn Yoga. Ông là người đầu tiên đặt nền móng của tư duy Yoga vào nhân loại. Theo truyền thuyết, hơn 15 ngàn năm về trước, Shiva đã được khai sáng hoàn toàn và đã rời khỏi thân xác mình trong một điệu nhảy đẹp tuyệt trần trên ngọn Himalayas.

Shiva Yoga là gì?

Shiva Yoga là một con đường tâm linh hướng đến việc chuyển hóa những suy nghĩ, cảm xúc, sức khỏe, tinh thần của con người. Mục đích của Shiva Yoga là để thức tỉnh bản thể bên trong, nơi khơi nguồn của sự thông thái, tình yêu và sự cảm nhận.

Ở khắp nơi trên thế giới, mọi người thường nghĩ về Yoga như là một bộ môn thể thao về thể chất của Hatha Yoga. Tuy nhiên,ở đây thuật ngữ Yoga được sử dụng theo nghĩa cổ điển mang tính Đông Phương, với nghĩa sâu xa hơn là con đường dẫn đến sự khai sáng, sử dụng các bài tậm thiền để làm tăng sự hiểu biết về bản thân và kết nối với bản thể bên trong. Shiva Yoga cho rằng sự nhận thức bản thân, an yên và sự đồng nhất phải luôn tồn tại trong mọi lúc, đặc biệt là ngay lúc này. Nếu như bạn thực sự muốn tìm kiếm sự hiểu biết về bản thân, bạn có thể đạt được điều đó.